Stemmetræning grupper

Stemmetræning grupper:

Jeg tager rundt i landet og laver stemmetræningsworkshops og kurser for grupper.

F.eks. folkeskolelærere, idrætsinstruktører, kor, teaterforeninger, højskoler og personalegrupper i både det private og det offentlige.

Stemmetræningsworkshop/kursus for grupper:

For dem, der er afhængige af, at stemmen fungerer i mange timer hver dag, i støjende omgivelser eller foran mange mennesker.

Det er også for dem, der har svært ved at tale højt og tydeligt, eller oplever problemer med stemmen i form af hæshed eller ubehag.

Vi arbejder med at skabe bevidsthed omkring rigtig stemmebrug og med at opbygge en sund og stærk stemme.

Deltagerne får konkrete redskaber til at forebygge og afhjælpe stemmeproblemer, og øvelser man kan bruge, hvis ens stemme bliver udfordret.

Vi arbejder med kroppen, åndedrættet, afspændingsøvelser, stemmeøvelser og performance.

Kontakt mig for nærmere info og booking.

 

Stemmetræningsworkshop for kor:

Har I lyst til at give jeres kor et musikalsk løft og blive opdateret på jeres stemmeteknikker?

Workshoppen tager udgangspunkt i, at de fleste af os har mulighed for at gøre meget mere med vores stemme, hvis vi har de rette teknikker.

I vil som kor og individuelle sangere få flere værktøjer at arbejde med, til gavn for hvert kormedlems stemmeglæde og korets fællesklang.

I får et frisk pust til korets klang og udfoldelsesmuligheder, og udvikling af de individuelle stemmer.
Min arbejdsmetode tager udgangspunkt i korets fællesklang og repertoire samt den individuelle korsangers behov.

Vi vil arbejde med grundlæggende stemmetræning, kropsholdning, vejrtrækning og støtte, fysiske øvelser, stemmeafspænding, teknikøvelser og træningssange. Programmet skræddersys efter jeres behov.

Jeg arbejder med udgangspunkt i kroppen som stemmens fundament med afsæt i bl.a. Anne Rosing-metoden og egne udviklede metoder.

Arbejdet foregår i en afslappet, sjov og tryg atmosfære, så alle tør være med, og vil give et socialt og musikalsk løft til jeres kor.

Workshoppen foregår i jeres egne rammer, enten hverdagsaftener eller lørdage.

Kontakt mig for nærmere info og booking.

Korsangere udtaler:

”Med erfaringer fra flere gode individuelle stemmetræningsforløb med Signe Laumark, har vi gjort brug af Signes kompetencer i forhold til fælles stemmetræning i vores blandede kor. Signes metode er meget velegnet til alle, idet øvelserne er letforståelige og samtidig meget effektive og alligevel med en teoretisk tilgang. Vi vil også fremhæve hendes udprægede pædagogiske evner, som gør at hun formår at få alle deltagere med uanset deres individuelle udgangspunkt.”

Birthe Ejersted og Ragnhild Binggeli, korsangere Troldhøjkoret.